2/2019

Dešťová voda. Ve městech nás může pěkně potrápit. A je proto lepší se s ní naučit hospodařit. Hovořili jsme o tom s Ivankou Kabelkovou, českou odbornicí na dešťovou vodu.

Vodu potřebujeme ale i na pití. Víte, odkud Praha bere svou pitnou vodu a která je nejlepší?

Praha už několik let vrací říčku Rokytku zpátky přírodní podobě. Koryta z betonu mizí a objevují se přirozené meandry. Je to krásná říčka v krásném městě.

Pražská EVVOluce 2/2019

1/2019

Zahrádkářská kolonie. Jestli jste členem, máte štěstí, jestli chcete být, zařaďte se na konec dlouhé fronty čekatelů. O pražských zahrádkářských koloniích jsme si povídali s předsedou Českého zahrádkářského svazu.

O pohled na zahrádkářské kolonie jsme požádali i sociologa Petra Gibase. A podíváme se i na školní zahrady, kde – světe div se! – může probíhat školní výuka. A rovnou si představíme časopis Školní zahrada, která se může hodit jako inspiromat.

Dočtete se také o přínosech a úskalích školních ekoklubů a pozadí úprav parku kolem Národního muzea.

Pražská EVVOluce 1/2019

2018

4/2018

Chlad, zima a sníh. Michal Jeníček je (snad nám odpustí takové označení) sněžný odborník. Povídali jsme si s ním o tom, jak vzniká sněhová vločka a proč je tak krásná.

Chladu a zimě se ale věnujeme i v dalších textech. Můžete si přečíst o zvířecích strategiích pro překonání zimy, o změně letního a zimního času nebo o tom, jaké nás v budoucnu nejspíš čekají zimy.

Určitě si ale nenechte ujít text o branické ledárně. Je to krásná budova a krásný příběh a krásný výlet k Vltavě.

Pražská EVVOluce 4/2018

3/2018

Půda. V rozhovoru s Janem Vopravilem jsme si povídali o tom, jaká je v Praze půda a co se s ní děje.

Půdě se věnuje i článek Marco Stelly a další texty. O tom, jak se pražská pole měnila na pražské čtvrti píše Kateřina Zímová.

Jan Moravec vám povypráví příběh jednoho obyčejného pražského pole, ze kterého je krásný výhled na pražský hrad.

Pražská EVVOluce 3/2018

2/2018

Jídlo. V rozhovoru s Annou Strejcovou si povídáme o plýtvání jídlem a paběrkování.

Dana Kapitulčinová se pak na jídlo dívá skrz jeho vliv na životní prostředí.

Pokud vás zajímá, jak si ve městě pěstovat vlastní potraviny, pak si najděte článek Radky Pokorné o městském zahradničení.

Jan Moravec vás vezme do lomů v Dalejském údolí. Romana Pálková pak ještě shrne, v čem může být české EVVO příkladem pro jiné země.

Pražská EVVOluce 2/2018

1/2018

Michal Broža v rozhovoru mimo jiné říká, že školství nás připravuje na svět, který už je minulostí.

Romana Pálková vás seznámí s tím, jak se dělá ekovýchova u sousedů. Dagmar Singertová pak píše o městě, které sázelo stromy.

Kateřina Jančaříková se pak pustila do didaktiky environmentální výchovy.

Pražská EVVOluce 1/2018

2017

4/2017

Odpady. Zbytečným odpadům z obalů se věnujeme v rozhovoru s Petrem Hanzelem. A tématu se věnujeme i v dalších článcích.

Kromě toho se ale od Romana Kroufka dozvíte o tom, jak se dá zkoumat environmentální citlivost u předškolních dětí. Je to oříšek, ale dá se rozlousknout.

Jan Moravec vás zavede na Tingl a poví vám příběh této staré skládky.

Pražská EVVOluce 4/2017

3/2017

Doprava. V rozhovoru s Markem Zděradičkou si povídáme o budoucnosti pražské dopravy. Dočtete se také o tom, jak řídit šetrně či co se může stát, když se srazíte se zvířetem.

Aleš Rudl vás pak provede po pražských ovocných stromech a Jan Moravec vás zavede na pražský Semmering.

Pražská EVVOluce 3/2017

2/2017

V rozhovoru s Márii Kazmukovou si povídáme o městu a klimatických změnách. Kristýna Drápalová pak téma doplňuje článkem o tom, jak se má využívat městský prostor. Alice Končinská pak popíše vzdělávací program pro školy věnující se adaptaci měst na klimatické změny.

Výprava do přírody nás zavede do pražské Vinoře a naučné stezce Vinořským parkem. Aleš Rudl píše o významných stromech coby živých učebnicích.

Pražská EVVOluce 2/2017

1/2017

Firmy. I ty je třeba vzdělávat. V tomto čísle Pražské EVVoluce se dočtete o greenwashingu a o podnikání a ochraně prostředí. Vladimír Kočí pak v rozhovoru popisuje, proč je málo, když firmy třídí kancelářský papír.

Vypravit se můžete za zajímavými pražskými rybníky i pozoruhodnými jehličnany.

Pražská EVVOluce 1/2017

2016

3/2016

Hlavním tématem tohoto čísla je vzdělávání seniorů. Věnuje se mu Jan Andreska v rozhovoru o environmentální výchově třetího věku, i Petr Kolomazník popisující konkrétní programy pro seniory. O tématu píše i Petra Fišerová v článku Environmentální programy nejsou jen pro děti.

Aleš Rudl vás vezme za zajímavými stromy pražského Petřína a Jan Moravec vás upozorní, co je na Petříně zajímavého z pohledu ochrany přírody.

Pražská EVVOluce 3/2016

2/2016

V tomto čísle Pražské EVVOluce najdete rozhovor s pražským koordinátorem EVVO Petrem Holým.

Kromě toho se v článku od Petra Daniše dočtete o tom, proč mají být děti venku. Tereza Valkounová ho tematicky doplňuje textem o zdravé dávce rizika. Zdeňka Vítková pak píše o bariérách růstu lesních školek.

Článek Jana Činčery o konceptech učení potěší hlavně odborníky, text o informačních technologiích může oslovit i laickou veřejnost.

Jestli máte rádi stromy na podzim, nenechte si ujít výlet s Alešem Rudlem nebo výpravu s Janem Moravcem do Klánovického lesa. A to je jen část obsahu. Více si přečtete po stažení čísla.

Pražská EVVOluce 2/2016

1/2016

První číslo magazínu Pražská EVVOluce se věnovalo hlavně nové krajské koncepci EVVO. Vyjádřil se k ní Václav Nejman coby krajský koordinátor EVVO, Lubor Hruška za organizace, které koncepci vytvářely, Petr Holý coby člen řídícího výboru KK EVVO, Petr Daniš z TEREzy či Martina Chvátalová z Toulcova dvora.

Kateřina Jančaříková pak rozebrala, jaké výsledky má EVVO jakožto povinná součást RVP. Jan Urban čtenářům přiblížil Campbellovo paradigma, Jan Činčera napsal článek Vývoj environmentální výchovy jde přes frustraci k úspěchu. Vyprávění o pražských skalách od Radka Mikuláše pak čtenáře zavedlo na zajímavá místa hlavního města.

Pro tvůrce naučných stezek pak Jan Moravec sepsal text o tom, jak (ne)dělat naučné stezky. V prvním čísle Pražské EVVOluce je toho ale mnohem víc.

Pražská EVVOluce 1/2016 (staženo 180× )

Praha hl. m. - logo Ekologická výchova v Praze - logo