1/2018

Michal Broža v rozhovoru mimo jiné říká, že školství nás připravuje na svět, který už je minulostí.

Romana Pálková vás seznámí s tím, jak se dělá ekovýchova u sousedů. Dagmar Singertová pak píše o městě, které sázelo stromy.

Kateřina Jančaříková se pak pustila do didaktiky environmentální výchovy.

Pražská EVVOluce 1/2018

Praha hl. m. - logo Ekologická výchova v Praze - logo